Persberichten

22 december 2011

Fiscale prikkels richten op jonge moeders en laagopgeleiden

Vooral jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan meer werken door financiële prikkels van de overheid.

21 december 2011

Financiële transactiebelasting slecht idee

Een financiële transactiebelasting draagt niet bij aan een stabieler financieel systeem en is minder efficiënt dan andere belastingen op de financiële sector.

13 december 2011

Nederland in recessie, vooruitzichten 2012 afhankelijk van Europese crisis

De Nederlandse economie zit in recessie. De economie krimpt in 2012 met ½% punt, terwijl de werkloosheid stijgt met 90.000 personen, tot 5¼%.

12 december 2011

Presentatie decemberraming 2011, uitnodiging voor vertegenwoordigers van de media

Het Centraal Planbureau organiseert op 13 december 2011 een bijeenkomst louter voor journalisten, waarbij de decemberraming 2011 zal worden gepresenteerd.

6 december 2011

Groene groei utopisch, groenere groei wel haalbaar

Het is utopisch om te verwachten dat Nederland in de afzienbare toekomst ‘groene groei’ realiseert. Groenere groei met minder negatieve gevolgen voor de fysieke omgeving is voorlopig het hoogst haalbare.

29 november 2011

Zorguitgaven blijven stijgen

De uitgaven voor de gezondheidszorg nemen ook de komende decennia sterk toe. In 2040 zijn zij naar verwachting tussen 6% en 18% van het bruto binnenlands product (bbp) hoger dan nu.

24 november 2011

Lage werkloosheid in Grote Recessie door ‘hamsteren’ bedrijven

Hoewel de Nederlandse economie in 2009 met een ongekende 3,5% kromp liep de werkloosheid van dal tot piek op met slechts 1,6%-punt. Dit is minder dan verwacht.

21 november 2011

Opkomst BRIC-landen goed voor Nederland

De opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) heeft positieve effecten op de Nederlandse economie.