Persberichten

19 december 2012

Economie krimpt, begrotingstekort naar 3,3% in 2013

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal van 2012 met 1% (de sterkste daling sinds 2009) en ook voor het vierde kwartaal is geen groei te verwachten.

10 december 2012

Werkgelegenheid gemiddeld opgeleiden onder druk

De werkgelegenheid van mensen met een gemiddelde opleiding (veelal mbo’ers) staat onder druk. Meer onderwijsinvesteringen door mensen uit deze groep zijn een deel van de oplossing.

21 november 2012

Intensieve coaching mbo-leerlingen verlaagt schooluitval

Intensieve coaching van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs brengt de schooluitval omlaag en dat zou de samenleving 27 miljoen euro kunnen opleveren.

16 november 2012

Juiste vormgeving verdubbelt waarde EU-octrooi tot 8,5 miljard euro

Als de juiste vormgeving wordt gekozen, kan de waarde van de nieuwe Europese Unie (EU-) octrooien verdubbelen tot 8,5 miljard euro per jaar waardoor innovatie winstgevender wordt.

12 november 2012

Doorrekening geactualiseerd financieel kader Regeerakkoord

Op verzoek van de minister-president heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de economische effecten van het geactualiseerde financieel kader van het Regeerakkoord.

8 november 2012

Nadere toelichting op de koopkrachtgevolgen Regeerakkoord

Berichtgeving van diverse kanten suggereert grote gevolgen van het Regeerakkoord voor de koopkracht van specifieke huishoudens, met name door de introductie van de inkomensafhankelijke zorgpremie (iazp).

6 november 2012

Energiebelasting verstoort verwarmingskeuze Nederlandse huishoudens

Bijna alle huishoudens maken op dit moment gebruik van een Hoog Rendement-ketel (HR-ketel) om hun huis te verwarmen. Sinds enige tijd zijn echter goede alternatieven beschikbaar.

2 november 2012

Korte reactie CPB naar aanleiding van RTL Nieuwsuitzending

(1): van ‘geheime documenten’ geen enkele sprake. (2): berekende koopkrachtcijfers inderdaad mogelijk.

31 oktober 2012

Korte verklaring CPB over koopkrachtgevolgen voorgenomen beleid in Regeerakkoord

Het CPB heeft in de doorrekening van de effecten van het financieel kader van het Regeerakkoord de koopkrachteffecten van het gehele pakket doorgerekend.

27 september 2012

Ondanks zeespiegelstijging hoeft waterpeil in IJsselmeer niet omhoog komende eeuw

Om in deze eeuw de veiligheid in het IJsselmeergebied te garanderen zijn investeringen noodzakelijk.