Persberichten

17 december 2013

Lichte groei 2014 leidt nog niet tot extra consumptie

De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit de recessie, met volgend jaar een ½% groei. Op herstel van de arbeidsmarkt moeten we nog wachten, de werkloosheid loopt op naar 7½% in 2014.

17 december 2013

Slight growth 2014 will not yet lead to additional consumption

A slow climb out of recession is projected for the Dutch economy, with a ½% growth next year. Recovery of the labour market will take a little longer, with unemployment projected to increase to 7½% in 2014.

11 december 2013

CPB organiseert Twittervragenuur

Het Centraal Planbureau organiseert volgende week dinsdag 17 december vanaf 9.30 uur een Twittervragenuur (#vraaghetCPB).

6 december 2013

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)'. Hiermee wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen.