Persberichten

17 december 2013

Lichte groei 2014 leidt nog niet tot extra consumptie

De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit de recessie, met volgend jaar een ½% groei. Op herstel van de arbeidsmarkt moeten we nog wachten, de werkloosheid loopt op naar 7½% in 2014.

17 december 2013

Slight growth 2014 will not yet lead to additional consumption

A slow climb out of recession is projected for the Dutch economy, with a ½% growth next year. Recovery of the labour market will take a little longer, with unemployment projected to increase to 7½% in 2014.

11 december 2013

CPB organiseert Twittervragenuur

Het Centraal Planbureau organiseert volgende week dinsdag 17 december vanaf 9.30 uur een Twittervragenuur (#vraaghetCPB).

6 december 2013

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)'. Hiermee wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen.

22 oktober 2013

Bas ter Weel nieuwe onderdirecteur Centraal Planbureau

Prof.dr. B.J. ter Weel (1975) wordt de nieuwe onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB). Hij volgt bij het CPB per 1 december a.s. Casper van Ewijk op.

8 oktober 2013

CPB presenteert waarschuwingsindicator voor beheersbaarheid overheidsschuld

Het is voor overheden lastig om te beoordelen of zij hun financiën onder controle hebben.

2 oktober 2013

Minisymposium ‘Vergrijzing’, uitnodiging voor vertegenwoordigers van de media

Hierbij worden journalisten uitgenodigd om op 10 oktober 2013 aanwezig te zijn bij het minisymposium ‘Vergrijzing’, ter gelegenheid van het vertrek van van CPB-onderdirecteur Casper van Ewijk.

17 september 2013

CPB: half procent economische groei in 2014

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ½ procent groeit.

11 september 2013

CPB inventariseert kansen en risico’s decentralisaties

Het CPB heeft een globale inventarisatie gemaakt van de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

6 september 2013

CPB introduceert nieuwe meetwijze arbeidsmarkt

De huidige wijze van het meten van productiviteit en andere informatie op de arbeidsmarkt voldoet steeds minder.