Productiviteit

Productiviteit wordt ruim gedefinieerd, namelijk als maat voor een efficiënt gebruik van beschikbare productiefactoren. Hierbij wordt primair gekeken naar het nationale niveau, waarbij ingezoomd kan worden op specifieke bedrijfstakken (zoals de niet-financiële bedrijven, zorg, overheid). Er wordt zowel aandacht besteed aan structurele trends als aan conjuncturele variatie in de productiviteitsgroei. Het onderzoek van het CPB richt zich op de determinanten van de productiviteitsontwikkeling. Het kabinet heeft het Centraal Planbureau in april 2017 aangewezen als National Productivity Board (NPB) voor Nederland.(www.cpb.nl/national-productivity-board)
No title

Contactpersonen