7 maart 2019

Programmaleider Sociale Zekerheid

De programmaleider Sociale Zekerheid denkt mee over relevante ontwikkelingen binnen de sector. Het Centraal Planbureau heeft als taak op wetenschappelijke basis economische analyses en prognoses te maken die relevant zijn voor het beleid van de regering, het parlement en andere maatschappelijke organisaties.

Achtergrond vacature

De sector Publieke Financiën maakt reguliere ramingen van de overheidsfinanciën en de koopkrachtontwikkeling en verricht onderzoek dat inzicht verschaft in de optimale inrichting van het begrotingsbeleid, de belastingen en de sociale zekerheid. De sector coördineert de productie van kortetermijnramingen, zoals het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV), en verleent daarnaast op verzoek beleidsondersteuning aan (voornamelijk) ministeries en politieke partijen. De sector bestaat uit de programma’s Belastingen, Overheidsfinanciën en Sociale Zekerheid.

Het programma Sociale Zekerheid maakt ramingen en beleidsanalyses over de koopkracht en sociale zekerheid. Het programma is verantwoordelijk voor het microsimulatiemodel MIMOSI en een aantal kleinere modellen voor lonen, inflatie en uitgaven aan sociale zekerheid. Het programma doet zowel onderzoek ter versterking van de kwaliteit van de ramingen en beleidsanalyses als strategisch onderzoek op het gebied van de sociale zekerheid en inkomensongelijkheid.

Functieschets

De programmaleider Sociale Zekerheid:

 • initieert, coördineert en beoordeelt het wetenschappelijke en beleidsmatig onderzoek binnen het programma
 • is als teamspeler een verbindend element in het programma
 • stimuleert medewerkers om tot kwalitatief hoogstaand werk te komen
 • onderhoudt (internationale) samenwerkingsverbanden met wetenschap en beleid
 • vertegenwoordigt het werk van het programma naar buiten toe en communiceert actief over het werk in beleid, wetenschap en media
 • zorgt voor de werving van betaald onderzoek voor het eigen programma
 • is onderdeel van het sector MT en denkt vanuit dat perspectief mee over relevante ontwikkelingen binnen de sector.

Vereisten voor het vervullen van de functie

De volgende competenties zijn van belang:

 • bestuurlijke sensitiviteit
 • onafhankelijkheid
 • samenwerken
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • aansturen groep
 • creativiteit.

Qua kennis en ervaring zoekt het CPB naar het volgende:

 • bij voorkeur promotie op een relevant vakgebied
 • ervaring met het coachen van professionals
 • netwerk in wetenschap en beleid of vaardigheid om dit snel op te bouwen
 • affiniteit met vraagstukken die in de Nederlandse sociale zekerheid spelen
 • kennis van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van sociale zekerheid en inkomensongelijkheid is een pre.

Aanbod

Een afwisselende baan in het hart van het economische beleid in Nederland met uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste eindejaarsuitkering, goede pensioenvoorziening en een marktconform salaris. Het salaris is maximaal €7384,59 (bruto maandsalaris o.b.v. 36 uur, excl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld), schaal 15 (sector Rijk).

Overige opmerkingen

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 maart a.s.

27 maart wordt voorlopig aangehouden als reservedatum.

Informatie en sollicitatie

Informatie bij prof. dr. Daniël van Vuuren (sectorhoofd Publieke Financiën, 06 524 85 859). Reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 20 maart 2019, via de volgende link: http://cpb.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/125272/.

Contactpersonen

Foto Daniel van Vuuren
Daniel van Vuuren +31 6 52485859 Lees verder