10 juli 2001

Aanzet tot analytisch kader voor economische effecten van e-commerce

Dit memorandum schetst een analytisch kader voor de economische effecten van e-commerce. Het start met een schema dat de effecten van elektronische handel tussen bedrijven en consumenten in homogene goederen weergeeft op micro niveau.

Dit wordt vervolgens analytisch verder uitgewerkt door rekening te houden met endogene reacties, heterogene goederen, ervaringsgoederen, digitale informatiegoederen, externe effecten, B2B e-commerce, randvoorwaarden, etc.In principe levert de opkomst van e-commerce positieve eenmalige welvaartseffecten. Vergroting van markttransparantie en proces- en productvernieuwing zijn de twee hoofdwegen waarlangs deze effecten tot stand komen. Macro-economisch kan de opkomst van e-commerce de economische groei enige tijd stimuleren en de inflatie wat drukken.

Voorts biedt dit memorandum een bedrijfstakkenindeling die kan fungeren als framework bij de analyse van de meso-economische consequenties van e-commerce. Deze indeling houdt rekening met de gevoeligheid van een bedrijfstak voor e-commerce en met de afhankelijkheid tussen bedrijfstakken. Tot slot wordt een aantal ideeën geopperd voor een scenario-analyse van de effecten van de ontwikkeling van e-commerce.

Contactpersonen

Frans Suijker