28 juli 2014

Blijven lonen doorstijgen op latere leeftijd? Onderzoek naar de 'Wage Cushion' in Nederland

Deze studie onderzoekt de loonstructuur van oudere werknemers. De centrale vraag is of de ‘wage cushion’, de ruimte tussen de werkelijke lonen en de in cao’s afgesproken (maximale) contractuele lonen, bijdraagt aan het feit dat lonen op hogere leeftijd blijven doorstijgen.
No title

We volgen het contractuele en incidentele loon van individuele werknemers in tweeëntwintig Nederlandse cao-sectoren op basis van administratieve data voor de periode 2006-2010. De resultaten laten zien dat in de publieke sector cao-loonschalen en hun maxima leidend zijn voor de lonen van oudere werknemers. Maximum schaallonen zijn echter minder beperkend in de marktsector. Oudere werknemers die met hun loon op het einde van een schaal zitten worden niet gecompenseerd door een hoger additioneel loon. Maar in de marktsector ontvangt een deel van de oudere werknemers een loon dat het maximum van de hoogste loonschaal van hun cao overschrijdt, wat een ‘wage cushion’ impliceert. Werknemers die een loon verdienen boven het maximum van de hoogste loonschaal ontvangen bovendien een relatief hoge contractloonstijging. Het stijgende profiel van loon over leeftijd wordt in de marktsector dus deels verklaard door de groep die een loon verdient boven het maximum van de hoogste loonschaal. De ‘wage cushion’ zorgt daarom voor loondifferentiatie over en ook binnen leeftijdsgroepen.

Lees meer over