31 maart 2010

Budgettaire-, koopkracht- en economische effecten van belastinghervormingen

De Studiecommissie Belastingstelsel heeft het CPB gevraagd enkele varianten te analyseren rond de hervorming van het Nederlandse belastingstelsel.

Deze notitie doet verslag van de bevindingen van het CPB. Het rapporteert de budgettaire-, koopkracht- en economische effecten van een aantal maatregelen. Bij de analyse van economische effecten is, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van economische modellen.

Daarnaast is gebruik gemaakt van inzichten uit de economische literatuur als aanvulling op deze berekeningen. Waar kwantificering niet mogelijk is wordt volstaan met een literatuurbespreking. De kwantitatieve analyses worden beschreven in vijf bijlagen bij deze notitie.

Lees meer over