3 december 2001

Concurrentie en stabiliteit in de bankwereld

No need for sheltering banks from competition

Persbericht
The study identifies a number of trends that will encourage competition among banks in the near future. These include the development of information technologies, deregulation., and disintermediation, that is, the removal or circumvention of banks as middlemen in the savers-borrowers chain.

Onze verontschuldigingen, er is geen Nederlandse vertaling van deze pagina.

Dit onderzoek laat echter zien dat vele vormen van mededinging geen bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Intensievere concurrentie tussen bestaande banken, bijvoorbeeld, heeft nauwelijks gevolgen voor de financiële stabiliteit. Daar waar meer concurrentie wel een mogelijk effect op de financiële stabiliteit heeft, kan solide prudentiële regulering of meer transparantie omtrent eigendom, zeggenschap en verantwoordelijkheid binnen banken het stabiliteitsrisico substantieel verminderen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Marcel Canoy
Machiel van Dijk
Jan Lemmen
Ruud de Mooij
Jürgen Weigand