21 december 2010

De CPB-conjunctuurindicator gereviseerd: over endtime versus realtime, filters en puntschattingen

Het CPB gebruikt al zo'n twintig jaar de CPB-conjunctuurindicator als hulpmiddel bij de kortetermijnanalyses. Dit document beschrijft de gereviseerde samenstelling van de CPB-conjunctuurindicator.

Op basis van 29 indicatoren geeft dit instrumentarium aan in welke richting de conjunctuur zich in de komende 12 maanden waarschijnlijk gaat ontwikkelen.

Een belangrijke vernieuwing is dat naast een kwalitatieve duiding van omslagen in de conjunctuurcyclus nu ook puntschattingen van de economische groei beschikbaar zijn. Het CPB leidt de indicator voor het bbp af uit een systeem waarbij indicatoren zijn geselecteerd voor zowel de vraagzijde (consumptie, investeringen en uitvoer) als de aanbodzijde van de Nederlandse economie (productie in de industrie, bouwnijverheid en dienstensector).

Contactpersonen

Photo of Henk Kranendonk
Henk Kranendonk +31 6 21977303 Lees verder
Sander Muns Lees verder

Lees meer over