6 februari 2013

De effecten van technologische vooruitgang en offshoring op veranderingen in het aantal banen en het takenpakket van beroepen

Verbeteringen in de informatie- en communicatietechnologie en verdergaande globalisering veranderen de manier waarop wij werken. Deze studie analyseert werkgelegenheidsveranderingen binnen en tussen beroepen. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

We laten zien dat het takenpakket van beroepen tussen 1997 en 2006 in het Verenigd Koninkrijk significante veranderingen heeft. De inhoudelijke verandering van beroepen wordt verklaard door technologische vooruitgang, maar niet door uitbesteding van werk aan het buitenland (offshoring). Analyses van het aantal banen per beroep bevestigen eerdere bevindingen in de literatuur. Er heeft polarisatie plaatsgevonden in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk en deze kan verklaard worden door zowel technologische vooruitgang, als door het uitbesteden van werk naar het buitenland. Technologische vooruitgang lijkt een sterker effect te hebben.

Auteurs

Semih Akcomak
Suzanne Kok
Hugo Rojas-Romagosa

Lees meer over