19 december 2012

Decemberraming 2012: economische vooruitzichten 2013

Economie krimpt, begrotingstekort naar 3,3% in 2013

Persbericht
De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal van 2012 met 1% (de sterkste daling sinds 2009) en ook voor het vierde kwartaal is geen groei te verwachten. Dit werkt naar verwachting ook door in de eerste helft van 2013, als gevolg van het geringe consumentenvertrouwen, bezuinigingen en strenge kredietvoorwaarden.

Ga direct naar de cijfers.

Sinds het eerste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie in vier van de zes kwartalen gekrompen en in de overige kwartalen nauwelijks gegroeid. In feite krimpt de Nederlandse economie al anderhalf jaar, pas in de tweede helft van 2013 treedt enig herstel op. Deze verwachting spreekt het Centraal Planbureau vandaag uit in de decemberraming (CPB Policy Brief 2012/07) van de Nederlandse economie, die de jaren 2012 en 2013 omvat.

Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 1% en in 2013 met ½%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op naar 6% in 2013. De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-tekort naar verwachting uit op 3,8% bbp, in 2013 op 3,3%. Ondanks de fors tegenzittende economie verbetert het EMU-saldo, dankzij de omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen.

De neerwaartse bijstelling van de raming voor het EMU-saldo in 2013 ten opzichte van de Macro Economische Verkenning van afgelopen september is geheel het gevolg van de lagere groeiraming en de daarmee samenhangende neerwaartse bijstelling van de belastinginkomsten.

Het eurogebied is in recessie, met naar verwachting een economische krimp van ½% in 2012 en ¼% in 2013. Ondanks diverse maatregelen die de structurele kracht vergroten, presteert de Nederlandse economie in vergelijking met andere eurolanden teleurstellend. Positief is dat de Europese financiële markten in rustiger vaarwater zijn gekomen.

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Dick Morks
Johannes Hers
Wim Suyker

Lees ook het bijbehorende persbericht of ga direct naar de cijfers van deze kortetermijnraming.

Ondanks het feit dat de Eurocrisis en de financiële markten in rustiger vaarwater zijn terechtgekomen, krimpt de economie van het eurogebied dit jaar met ½% en in 2013 met ¼%. Deze krimp is het gevolg van de ongunstige conjunctuur in de tweede helft van 2012, die naar verwachting ook in de eerste helft van 2013 aanhoudt door het geringe vertrouwen, bezuinigingen en strenge kredietvoorwaarden.

Sinds het eerste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie in vier van de zes kwartalen gekrompen en in de overige kwartalen nauwelijks gegroeid. In feite krimpt de Nederlandse economie al anderhalf jaar. Pas in de tweede helft van 2013 treedt enig herstel op. Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 1% en in 2013 met ½%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op naar 6% in 2013.

De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-saldo naar verwachting uit op -3,8% bbp, in 2013 op -3,3%. Deze verbetering van het EMU-saldo bij een fors tegenzittende economie is het gevolg van omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen. De neerwaartse bijstelling van de raming voor het EMU-saldo in 2013 ten opzichte van de Macro Economische Verkenning van afgelopen september is geheel het gevolg van de lagere groeiraming en de daarmee samenhangende neerwaartse bijstelling van de belastinginkomsten.

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Johannes Hers
Wim Suyker