18 januari 2013

Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase

Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel met aanvullende beurs in het hoger onderwijs (HBO en WO) kwantitatief te duiden.
No title

Het betreft de deelname-effecten op:

  • de instroom van nieuwe studenten in het HBO en WO, procentueel en in absolute aantallen; 
  • het totaal aantal studenten in het HBO en WO, procentueel en in absolute aantallen.

Deze CPB Notitie geeft antwoord op deze vraag van het ministerie van OCW. Onderliggende berekeningen zijn gebaseerd op de aanpak zoals beschreven in CPB (2012) en gebruikt bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in 2012:

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 958.3 KB

Auteurs

Bas ter Weel

Lees meer over