22 februari 2005

Discussiebijdrage over vraag- en aanbodgestuurde arbeidsmigratie

Recentelijk zijn de mogelijkheden voor arbeidsmigratie van kenniswerkers in Nederland aanzienlijk verruimd. De arbeidsmarkttoets heeft plaatsgemaakt voor een inkomenstoets en de procedure is vereenvoudigd en bekort.

Voldoet dit systeem aan de behoeften van de Nederlandse economie? Of moeten we verder gaan in de richting van een puntensysteem of quotering, zoals de klassieke immigratielanden die kennen? Moeten we ons laten leiden door veronderstelde toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt of gaat het meer om positieve externe effecten van sectoren waarin kenniswerkers uit het buitenland aan de slag zouden kunnen? Dit memorandum beoogt, op basis van een beknopte literatuurverkenning, een bijdrage te leveren aan deze discussie, waarbij de nadruk ligt op de hoger opgeleiden.

Auteurs

Hans Roodenburg