22 maart 2004

Economierapportage maart 2004

De Nederlandse economie lijkt zich aan de recessie te ontworstelen, maar het herstel is vooralsnog broos. Dit jaar komt de economische groei naar verwachting uit op 1¼%, om volgend jaar wat verder aan te trekken tot 1½%.

Het bescheiden herstel wordt volledig gedragen door de marktsector, die in het kielzog van de internationale opleving duidelijk kan opveren. De geraamde productiegroei blijft in beide jaren evenwel bescheiden, mede omdat de binnenlandse bestedingen zich naar verwachting zwak ontwikkelen.

De arbeidsmarkt vertoont met name voor dit jaar een uiterst somber beeld, met een fors verlies aan werkgelegenheid en een sterk oplopende werkloosheid. Deze situatie draagt bij aan een geringe contractloonstijging, die in de raming voor volgend jaar nauwelijks boven de nul uitkomt. Ook het inflatietempo vertraagt sterk, tot ¾% in 2005. Zonder nader beleid komt het EMU-tekort naar verwachting uit op 3,3% van het BBP in 2004 en 2,9% van het BBP in 2005.

Downloads