22 mei 2008

Economische effecten van regulering en subsidiering van de huurwoningmarkt

AANKONDIGING INFORMATIEVE PERSBIJEENKOMST OP CPB OVER DE HUURWONINGMARKT

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) organiseert op donderdag 22 mei 2008 een informatieve persbijeenkomst over de die dag te verschijnen studie 'Economische effecten van regulering en subsidiëring van de huurwoningmarkt'.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 mei 2008 van 12.30 - 14.00 uur in het gebouw van het Centraal Planbureau, Van Stolkweg 14, Den Haag, zaal 329.

Onderzoeker dr. Gerbert Romijn zal het onderzoek presenteren, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. Ook CPB-onderdirecteur dr. George Gelauff en drs. Paul Besseling, projectleider van het woningmarktonderzoek, zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de pers. Voor hen zijn de publicatie en het bijbehorende persbericht vanaf 11.30 uur die dag op het CPB verkrijgbaar voor voorinzage, onder een uitdrukkelijk embargo tot donderdag 22 mei 2008, om 14.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor toelichtende gesprekken en voor het afnemen van interviews. Het CPB zorgt voor een eenvoudige lunch.

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 21 mei 2008 om 12.00 uur inschrijven bij Dick Morks (tel. 070-3383410).

Vanaf donderdag 22 mei 14.00 uur zal alle informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB.

Om een fatsoenlijke woning voor iedereen, maar vooral voor mensen met lage inkomens, betaalbaar te houden, worden huren en het aanbod van huurwoningen in Nederland sterk gereguleerd en wordt de vraag gesubsidieerd.

Uit deze studie komt naar voren dat de regulering en subsidiëring van de Nederlandse huurwoningmarkt de huren met gemiddeld bijna 50% verlagen. Hiermee is jaarlijks een bedrag van 14½ mld euro gemoeid, evenveel als met de fiscale subsidiëring van koopwoningen.

Slechts 6¾ mld euro hiervan komt terecht bij huurders met lage inkomens voor wie het bedoeld is. De rest komt terecht bij huurders met midden of hoge inkomens. Dat is een belangrijke oorzaak van de problemen waar de woningmarkt momenteel mee kampt, zoals goedkope woningen die bewoond worden door mensen met een hoog inkomen, mensen met een laag inkomen die geen betaalbare woning kunnen vinden en starters die jarenlang op een woning moeten wachten. Mede hierdoor overtreffen de maatschappelijke kosten van de regulering en de subsidiëring van de huurwoningmarkt de maatschappelijke baten met ongeveer duizend euro per huurwoning per jaar.

Auteurs

Gerbert Romijn
Paul Besseling