8 december 2014

Een robuuste schatting van het effect van twee recente btw-verhogingen op de Nederlandse inflatie

Dit artikel introduceert de Common Correlated Effect schatter om te bepalen in welke mate bedrijven de btw-verhogingen in januari 2001 en oktober 2002 hebben doorberekend in de consumentenprijzen.
No title

Bij deze schatter worden extra variabelen aan de regressievergelijking toegevoegd, die voor elke productcategorie afzonderlijk meet wat het effect is van niet-waargenomen tijdsafhankelijke schokken op de prijsontwikkeling in deze productcategorie.

De resultaten die met deze methode zijn verkregen, worden vergeleken met andere uit de literatuur bekende schattingsmethoden. De Common Correlated Effect schatter blijkt robuuster, vooral als het moeilijk is het effect van btw-verhogingen op de inflatie te onderscheiden van dat van andere macro-economische ontwikkelingen. De resultaten laten zien dat in beide gevallen de nulhypothese van een volledige doorberekening van de btw niet kan worden verworpen. Dit is in overeenstemming met de resultaten van andere empirische studies. Een groot deel van de doorberekening lijkt bovendien plaats te vinden in de eerste maand na de btw-verhoging.

Auteurs

Hendrik Vrijburg (EUR)
Jonneke Dijkstra (EUR)

Lees meer over