11 november 2015

Een update van de Blanchard-Leigh-schattingen in Groeivoorspelfouten en Begrotingsmultipliers

Het onderzoek van IMF-hoofdeconoom Olivier Blanchard en zijn collega Daniel Leigh naar voorspelfouten in de economische groei in 2009-2011 en naar begrotingsmultipliers is invloedrijk geweest. Wij hebben hun aanpak herhaald voor recentere jaren.
No title

Wij vinden voor Europese landen geen overtuigend bewijs dat de begrotingsmultiplier groter was dan verwacht tijdens de eurocrisis (2012-2013) en tijdens het zwakke herstel daarna.

Het onderzoek van Blanchard en Leigh naar voorspelfouten in de economische groei in 2009-2011 en naar begrotingsmultipliers heeft direct al na publicatie van het tekstkader in de World Economic Outlook van het IMF het beleidsdebat sterk beïnvloed en dat heeft mogelijk geleid tot aanpassingen in het begrotingsbeleid in een aantal landen. Wij hebben hun aanpak toegepast op recente jaren en eerdere jaren opnieuw geschat op basis van de jongste realisatiecijfers voor economische groei. Onze resultaten voor 2009-2010 en 2010-2011 komen overeen met die van Blanchard en Leigh en kunnen worden gezien als een indicatie van groter dan verwachte multipliers tijdens de kredietcrisis. Voor de toegevoegde periodes 2013-2014 en 2014-2015 is er geen indicatie van grotere multipliers.

De beleidsrelevantie van de gevonden resultaten is dat er op basis van de Blanchard-Leigh-benadering geen aanwijzing is van grotere multipliers tijdens alle recente crises. Er zijn wel aanwijzingen voor de kredietcrisis (2009) maar niet voor de eurocrisis (2012-2013). Op basis van de Blanchard-Leigh-benadering is er dan ook geen grond om te veronderstellen dat de multipliers momenteel hoger zijn dan voor de jongste economische crisis, uitgaande van dezelfde monetaire beleidsreactie.

Auteurs

Wim Suyker