14 november 2011

Europa in crisis

Europese schuldencrisis vraagt om meer Europa

Persbericht
Het Centraal Planbureau publiceert publieksboek 'Europa in crisis'.
foto van de publicatieomslag

Een belangrijk deel van de Nederlandse welvaart is aan ‘Europa’ te danken. Een eventueel uiteenvallen van de Economisch en Monetaire Unie (EMU) gaat met grote kosten gepaard en zou onze welvaart aantasten. Om de EMU overeind te houden is het nodig dat er meer bevoegdheden naar Europa worden overgedragen. Het gaat daarbij niet alleen om preventief Europees toezicht op de begrotingen van de lidstaten, maar ook om de versterking van het Europese toezicht op de banken. De huidige crisis is namelijk evengoed een bankencrisis als een crisis van de schulden van een aantal Eurolanden (Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië). Dat stellen Coen Teulings, Michiel Bijlsma, George Gelauff, Arjan Lejour en Mark Roscam Abbing in het vandaag verschenen boek 'Europa in Crisis. Het CPB over schulden en de toekomst van de Euro' (Uitgeverij Balans).

In het boek zetten de auteurs op toegankelijke wijze uiteen hoe de huidige crisis heeft kunnen ontstaan en wat de belangrijkste stappen zijn om in de toekomst een dergelijke crisis te voorkomen. De schuldenlast van de veelal Zuidelijke Eurolanden is niet alleen het gevolg van uit de hand gelopen overheidsbegrotingen. Ook de private sector is forse schulden aangegaan, bijvoorbeeld via investeringen in onroerend goed in Spanje en Ierland. De bankensector in de Noordelijke Eurolanden heeft hieraan bijgedragen door teveel geld uit te lenen aan de betrokken Eurolanden. Beter bankentoezicht in de Eurozone is daarom van groot belang.

Overdracht van bevoegdheden is ook voor Nederland niet vrijblijvend. Nederland staat nu aan de ‘goede’ kant van de crisis. Dat kan in de toekomst anders zijn. Nederland heeft een grote financiële sector en omvangrijke hypotheekschulden. Voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioenleeftijd of het ontslagrecht kunnen dan ook voor ons land gevolgen hebben.

Anders dan gebruikelijk voor het CPB is dit boek geschreven voor een breed publiek. De Eurocrisis grijpt diep in op ons dagelijks leven en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomstige welvaart. Iedereen moet de kans hebben zich hierover te kunnen informeren, zodat de discussie over de toekomst van Europa in bredere kring kan worden gevoerd. Daartoe hoopt het CPB met dit boek een bijdrage te leveren.

'Europa in Crisis'/ CPB Boek 4/ 240 pagina’s met illustraties /
€ 18,95 / ISBN 978 94 600 3407 7 / 14 november 2011.

'Europa in Crisis' wordt uitgegeven door Uitgeverij Balans en ligt vanaf 15 november in de winkels.

Voor meer informatie zie de speciale webpagina op de CPB-website,  en de website van Uitgeverij Balans.
_______________________________________________________________

Voor interviews /persvragen kunt u contact opnemen met CPB, Edwin van de Haar, T: 070 338 34 77, E: e.r.van.de.haar@cpb.nl.
Voor recensie-exemplaren of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Uitgeverij Balans, Sylvie Steffers, T: 020 524 75 80, E: s.steffers@uitgeverijbalans.nl

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De crisis rond de Europese Monetaire Unie (EMU) lijkt niet te stoppen. Het gaat allang niet meer alleen om het begrotingstekort van de Griekse overheid; de toekomst van de gezamenlijke Europese munt staat volop ter discussie. Politiek, economie en emotie strijden in het debat om voorrang. De economische kant van de kwestie wordt vaak als ingewikkeld en onbegrijpelijk gezien. Dat is onterecht.

In dit boek zet het Centraal Planbureau op basis van de meest recente gegevens op begrijpelijke en toegankelijke wijze de belangrijkste kwesties die met de Europese schuldencrisis samenhangen op een rij. Verbanden worden blootgelegd, gevolgd door een analyse hoe Europa weer uit deze crisis kan komen. Aan de orde komen o.a. de ontstaansgeschiedenis van de EMU, de voor- en nadelen van de euro, de oorzaken van het falen van de EMU, de rol van de financiële sector, de centrale rol van Duitsland in het debat en natuurlijk de belangrijkste oplossingen. Waar ging het mis? Wat is er sindsdien gebeurd? En hoe moet het nu verder met de euro?

Speciale webpagina over dit CPB Boek
Lees de belangrijkste conclusies op de speciale webpagina over 'Europa in crisis'. Ook is daar achtergrondinformatieliteratuurverwijzingen en ander medianieuws over dit CPB Boek te vinden.

Bestellen
Het CPB Boek 'Europa in Crisis' wordt uitgegeven door Uitgeverij Balans en ligt vanaf dinsdag 15 november 2011 in de winkels. De prijs is € 18,95.

Auteurs

Michiel Bijlsma
George Gelauff
Mark Roscam Abbing
Coen Teulings