6 december 2011

Groene groei: een wenkend perspectief? (achtergronddocument)

Doel van deze notitie is om het concept ‘groene groei’ nader te analyseren en te verduidelijken. Dit gebeurt aan de hand van vragen als: Wat is groene groei en hoe noodzakelijk is het? Hoe ‘groen’ ontwikkelt de Nederlandse economie zich? Wat zijn de belangrijkste hinderpalen op weg naar groene groei?

Maar ook: Hoe kan de overheid sturen op groene groei? Kunnen economische groei en vergroening samengaan?

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij:

CPB Policy Brief 2011/12 'Groene groei: een wenkend perspectief?'.

De onhoudbaarheid, ofwel: de onduurzaamheid, van het ‘standaard’ economische groeimodel waarop de huidige welvaart is gebaseerd, heeft de afgelopen decennia regelmatig ter discussie gestaan. Vooral door de publicatie van ‘De grenzen aan de groei’ in 1972 (Meadows et al., 1972) kreeg het probleem van de eindige draagkracht een prominente plaats op de maatschappelijke en politieke agenda.

Vanwege het langetermijnkarakter van de problematiek wordt de urgentie ervan niet altijd en door iedereen in dezelfde mate gevoeld. ‘Na ons de zondvloed’, of: ‘de markt en de wetenschap zullen de problemen wel oplossen’ zijn bekende impliciete of expliciete reacties op de verhalen over eindige draagkracht en uitputbare voorraden, waarmee de aandacht dan weer naar de achtergrond verschuift.

Recente discussies over het klimaatprobleem maar ook de mondiale recessie die enige jaren geleden met de problemen op de financiële markten begon, lijken daarin weer verandering te brengen. De noodzaak van verandering, van een transitie, van de huidige onduurzame, niet-groene, economie naar een duurzame economie staat sinds een paar jaar weer hoger op de agenda van internationale organisaties als de OESO, UNEP, de EU, de ESCAP en de Wereldbank.

Deze meer recente discussies centreren zich rond het concept ‘groene groei’, een concept dat ook door steeds meer individuele landen wordt omhelsd. Het idee van groene groei fungeert dan als richtlijn in de formulering van concrete economische beleidsprogramma’s.

Auteurs

Herman Stolwijk