15 september 2009

Houdbaarheidsmaatregelen curatieve zorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Centraal Planbureau gevraagd een pakket structuurversterkende maatregelen voor de curatieve zorg te analyseren.

Ze vormen de nadere uitwerking van het houdbaarheidspakket zorg dat werd aangekondigd in het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. De maatregelen beogen de doelmatigheid in de zorg te verhogen en daarmee de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren. Het gaat om vijf maatregelen.

VWS zelf verwacht van de maatregelen een kostenbesparing van 1,0 mld euro in 2018. Dat wil zeggen dat de kosten voor de gezondheidszorg in 2018 1,0 mld euro lager uit zullen komen als deze maatregelen wel genomen worden, in vergelijking met een tijdpad waarin deze maatregelen niet genomen worden. In deze notitie gaat het CPB na of dat plausibel is.

Zie ook:

Lees meer over