19 februari 2010

Innovatief klimaatbeleid

Aanleiding voor deze notitie is de vraag hoe het beleid voor duurzame energie er idealiter uit zou moeten zien. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden plaatsen we deze in de bredere vraag naar wat optimaal klimaatbeleid eigenlijk is.

We schetsen eerst het 'common wisdom-verhaal' waarin alleen generieke maatregelen worden genomen. Vervolgens bespreken we een aantal redenen waarom dit verhaal onvolledig is, zoals imperfecties in het Europese CO2 emissiehandelssysteem, leereffecten en de mogelijkheid van 'directed technical change'. We schetsen de gevolgen daarvan voor het klimaatbeleid en bespreken kort enkele praktische aandachtspunten.

Downloads

Innovatief klimaatbeleid
Engels, Pdf, 147.9 KB