3 december 2014

Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten

Stimuleren persoonlijke ontwikkeling op scholen verbetert sociaaleconomische uitkomsten

Persbericht
In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Persoonlijkheid en motivatie zijn belangrijke voorspellers van sociaaleconomische uitkomsten, zoals de kans op een baan, het loon dat iemand verdient en het aantal jaren dat wordt geïnvesteerd in onderwijs.

Versterking van het onderwijs op dit terrein zou daarom een integraal onderdeel van het schoolcurriculum moeten zijn. Dat schrijven de onderzoekers Lex Borghans, Ron Diris en Bas ter Weel in de vandaag verschenen CPB Policy Brief ‘Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten’.

Bekend is dat persoonlijkheid een belangrijke bijdrage levert aan het verklaren van sociaaleconomische uitkomsten en verschillen daarin tussen mensen. De ontwikkeling van vaardigheden, zoals zorgvuldigheid, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid, is hiervoor van groot belang. In tegenstelling tot cognitieve vaardigheden is persoonlijke ontwikkeling ook op latere leeftijd nog te beïnvloeden. Het is daarom verrassend dat persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op dit moment nauwelijks aandacht krijgt in het onderwijs, ook niet bij het voorkomen en repareren van achterstanden van kinderen.

In deze CPB Policy Brief wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze persoonlijkheid, persoonlijke kenmerken en motivatie een rol spelen in het verklaren van uiteenlopende verschillen in sociaaleconomische uitkomsten. In (Amerikaanse) interventieprogramma’s, gericht op de aansluiting van kinderen met een achterstand, blijkt dat werken aan persoonlijke ontwikkeling grote opbrengsten heeft. De onderzoekers concluderen daarom dat het loont om versterkingen van het onderwijs op dit terrein als integraal onderdeel in het schoolcurriculum op te nemen.

Lees ook het bijbehorende OESO-rapport.

Lees ook het persbericht en het bijbehorende OESO-rapport.

Persoonlijkheid en motivatie zijn belangrijke voorspellers van sociaaleconomische uitkomsten, zoals de kans op een baan, het loon dat iemand verdient en het aantal jaren dat wordt geïnvesteerd in onderwijs. Het is daarom verrassend dat persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op dit moment nauwelijks aandacht krijgt wanneer het gaat om het voorkomen en repareren van achterstanden van kinderen. In deze CPB Policy Brief laten we zien dat persoonlijkheid en motivatie ertoe doen in het verklaren van uiteenlopende verschillen in sociaaleconomische uitkomsten, dat er in iemands persoonlijkheid geïnvesteerd kan worden vanaf vroege leeftijd en dat er gedurende een vrij lange periode ontwikkeling mogelijk is. Op basis van interventieprogramma’s, die kinderen op achterstand proberen te laten aansluiten, blijkt dat werken aan persoonlijke ontwikkeling grote opbrengsten heeft, terwijl cognitieve vaardigheden nauwelijks lijken te verbeteren. Het ligt dus voor de hand om naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid en motivatie) in beeld te brengen. Versterkingen van het onderwijs op dit terrein moeten als integraal onderdeel van het schoolcurriculum worden gezien.

Auteurs

Bas ter Weel
Lex Borghans
Ron Diris

Lees meer over