21 juni 2011

Juniraming 2011: economische vooruitzichten 2011 en 2012

Juniraming 2011: Economische groei trekt iets aan

Persbericht
De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 2%. Voor 2012 wordt een bbp-toename van 1¾% voorzien. De werkloosheid daalt naar het zich laat aanzien verder tot gemiddeld 4% komend jaar. Het EMU-tekort neemt snel af, van 5,4% bbp in 2010 tot 2,2% bbp in 2012.

De economische groei komt in 2011 en 2012 vooral voor rekening van de uitvoer. Ook de consumptie van gezinnen en de investeringen leveren dit en komend jaar een (kleine) groeibijdrage, de overheidsbestedingen dragen per saldo niet bij. Dat staat in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 2011/06 ‘Juniraming 2011: Economische vooruitzichten 2011 en 2012’.

De Nederlandse economie heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Dat is mede het gevolg van de relatief zachte winter, waar de bouwsector van profiteerde. Doordat daarnaast de internationale vooruitzichten de laatste maanden verbeterd zijn, is de bbp-groeiraming voor beide ramingsjaren een ¼%-punt hoger dan in het Centraal Economisch Plan 2011.

De werkgelegenheid neemt volgens de raming zowel in 2011 als in 2012 licht toe, terwijl de werkloosheid langzaam daalt. Door het economische herstel, bezuinigingen en lastenverzwaringen loopt het geraamde overheidstekort snel terug. Hiertegenover staat wel een daling van de mediane koopkracht in de jaren 2010-2012. Naast de hoge inflatie en de gematigde loonontwikkeling zijn beleidsmaatregelen, zoals beperking van de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag in 2012, hier mede debet aan.

De onzekerheid rond de raming is groot. Beperking van overheidstekorten in diverse hoogontwikkelde economieën en de schuldencrisis in Europa zouden de (Nederlandse) economische groei kunnen remmen. Eventuele gevolgen van de onrust in de Arabische wereld zijn hoogst onvoorspelbaar.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Mede onder invloed van de gestegen olieprijs loopt de geraamde inflatie in 2011 op tot 2¼%. De werkloosheid daalt naar het zich laat aanzien verder, tot gemiddeld 4% in 2012. Het EMU-tekort neemt in rap tempo af van 5,4% bbp in 2010 tot 2,2% bbp in 2012 en komt daarmee komend jaar voor het eerst sinds 2008 onder het ‘Maastricht’-plafond van 3% bbp.

De onzekerheid rond de raming is groot. Beperking van overheidstekorten in diverse hoogontwikkelde economieën en de schuldencrisis in Europa zouden de (Nederlandse) economische groei kunnen remmen. Eventuele gevolgen van de onrust in Arabisch sprekende landen zijn hoogst onvoorspelbaar.

Downloads