16 juni 2014

Juniraming 2014: economische vooruitzichten 2014 en 2015

Herstel Nederlandse economie zet voorzichtig door

Persbericht
De Nederlandse economie groeit dit jaar met ¾%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht aantrekkende groei van het bbp naar 1¼%. De inflatie is dit en volgend jaar laag. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2015 naar verwachting uit op 2,2%.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de juni-raming, die vandaag is gepubliceerd. Bekijk de bijbehorende ramingscijfers.

De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar met respectievelijk ¾% en 1¼%. De economische krimp in het eerste kwartaal was groter dan in het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP) van afgelopen maart werd voorzien, maar onderliggend wijzen de meeste indicatoren nog steeds op een voorzichtig herstel. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van de voor Nederland relevante wereldhandel. De raming voor de economische groei is dan ook niet aangepast ten opzichte van het CEP.

Net als in de rest van Europa is de inflatie in Nederland laag. De werkgelegenheid reageert vertraagd op het herstel van de economie. Daardoor zal de werkloosheid pas volgend jaar licht gaan dalen van 650.000 naar 635.000 personen. Bedrijven benutten eerst hun aanwezige productiecapaciteit, voordat ze weer nieuwe mensen aannemen.

Het overheidstekort loopt dit jaar op tot 2,9% bbp. Dit komt enerzijds door het wegvallen van enkele bijzondere factoren in 2013, met name de telecomveiling en anderzijds door lagere aardgasbaten. Volgend jaar daalt het overheidstekort naar 2,2% bbp door tekortreducerende maatregelen, vooral bij de zorg, en doordat de economische groei verder aantrekt. Daarnaast nemen de collectieve lasten toe, vooral door de versobering van de fiscale regels voor de pensioenpremies. De EMU-schuld loopt in eind 2015 op tot bijna 75%.

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Dick Morks

Lees ook bijbehorend persbericht en bekijk de bijbehorende ramingscijfers.

De economie trekt dit jaar wereldwijd voorzichtig aan, ondanks enkele tegenvallers in het eerste kwartaal. Volgend jaar groeit de wereldeconomie nog iets sneller. De belangrijkste neerwaartse risico’s zijn deflatie in het eurogebied en een escalatie van de situatie in Oekraïne. Het herstel in de VS is echter krachtig en ook in Europa staan de meeste signalen op groen. De wereldhandel groeit mee, waarvan Nederland profiteert. Tot slot neemt de ECB onconventionele maatregelen om de lage inflatie tegen te gaan. Wat de invloed hiervan is op de Europese economie zal de komende tijd moeten blijken.

De Nederlandse economie groeit, vooral door een hogere uitvoer, dit en volgend jaar met respectievelijk ¾% en 1¼%. De economische krimp in het eerste kwartaal was groter dan in het Centraal Economisch Plan 2014 werd voorzien, maar onderliggend wijzen de meeste indicatoren nog steeds op een voorzichtig herstel. De raming voor de economische groei is dan ook niet aangepast ten opzichte van het CEP. Net als in de rest van Europa is de inflatie in Nederland laag. Het risico op deflatie blijft aanwezig, maar de ECB heeft een krachtig signaal afgegeven dat zij bereid is tot onconventioneel beleid om verdere daling van de inflatie tegen te gaan. De arbeidsmarkt reageert vertraagd op het economische herstel, waardoor pas volgend jaar de werkloosheid licht daalt. Bedrijven gaan eerst de al aanwezige productiecapaciteit beter benutten voordat ze extra mensen aannemen.

Het overheidstekort loopt dit jaar op tot 2,9% bbp. Dit komt enerzijds door het wegvallen van enkele bijzondere factoren in 2013 en anderzijds door lagere aardgasbaten. Volgend jaar daalt het overheidstekort naar 2,2% bbp door tekortreducerende maatregelen, vooral bij de zorg, en doordat de economische groei verder aantrekt. Daarnaast nemen de collectieve lasten toe, vooral door de verhuurdersheffing en de versobering van de fiscale regels voor de pensioenpremies. De EMU-schuld loopt beduidend minder hard op dan in voorgaande jaren, tot bijna 75% eind volgend jaar.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 705.9 KB

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Frank van Es
Johannes Hers
Wim Suyker