27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017

CPB en PBL presenteren doorrekening verkiezingsprogramma’s

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceren vandaag de resultaten van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van 10 politieke partijen in het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017'.

De analyse omvat de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid, alsmede de gevolgen voor zorg, sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur.

De deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK.

Met deze omvang is een exercitie als Keuzes in Kaart 2013-2017 uniek in de wereld. Het uitgangspunt voor de analyse (‘het basispad’) is de economische verkenning tot en met 2017 die het CPB in juni publiceerde, waarin ook de afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn verwerkt. Het PBL hanteerde ook een eigen basispad voor ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, natuur alsmede energie en klimaat. De planbureaus hopen dat Keuzes in Kaart een bijdrage levert aan het inzichtelijk maken van de effecten van de verschillende verkiezingsprogramma’s op een breed palet van onderwerpen.

Sinds de start in 1986 is dit de achtste keer dat de verkiezingsprogramma’s zijn doorgerekend. Het was dit keer ook de meest omvattende analyse, met de meeste partijen en het grootste aantal onderwerpen. In het boek zijn de effecten van 2468 voorstellen in kaart gebracht. In totaal hebben ruim 80 medewerkers van de planbureaus aan de doorrekening meewerkt. Het is de tweede keer dat CPB en PBL de doorrekening gezamenlijk maken.

Meer informatie & noot voor de redactie
Dit keer zijn er diverse infographics in het boek opgenomen. Deze zijn beschikbaar voor overname met bronvermelding; neemt u daarvoor contact op Edwin van de Haar, woordvoerder CPB.

Lees ook het bijbehorende persbericht.  Er is ook meer achtergrondinformatie beschikbaar (w.o. achterliggende CPB Notities e.d.). Tevens is in November 2013 een evaluatie en een nieuwe opzet voor de doorrekening gepubliceerd.

28 aug: Persbericht, erratum over een foute weergave van een maatregel van GroenLinks. In de PDF-webversie is de fout inmiddels hersteld.

De verkiezingsprogramma’s 2012 laten zien welke keuzes politieke partijen voorstellen voor de jaren 2013-2017. De programma’s maken duidelijk dat er echt iets te kiezen valt voor de komende kabinetsperiode. Hoe gaan we na de economische crisis de overheidsfinanciën weer op orde brengen en hoe snel? Verhogen we de AOW-leeftijd en beperken we de aftrek van de hypotheekrente, of juist niet? Hoe verminderen we de filedruk? Willen we klimaatverandering aanpakken en zo ja, hoe dan? Is het de moeite waarde om meer geld uit te geven aan onderwijs of innovatie? Hoeveel trekken we uit voor natuur? Hoe kunnen we de woningmarkt beter laten functioneren? Hoe gaan we om met de stijging van de kosten van de zorg?

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse van hun verkiezingsprogramma’s. Het CPB heeft de economische effecten geanalyseerd, het PBL de effecten op milieu.

'Keuzes in Kaart 2013-2017' is in gedrukte vorm te bestellen via een emailbericht met uw gegevens, gericht aan bibliotheek@cpb.nl , en is een uitgave van:

Centraal Planbureau (CPB)
Postbus 80510 | 2508 GM Den Haag
(070) 338 33 80 | www.cpb.nl | info@cpb.nl

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Postbus 30314 | 2500 GH Den Haag
(070) 328 87 00| www.pbl.nl | info@pbl.nl

Gedrukt door:

De Swart BV
Postbus 53184 | 2505 AD Den Haag
(070) 308 21 21 | www.kds.nl | info@kds.nl

Foto omslag: GPD | Stephanie Versteeg

Augustus 2012 | ISBN 978-90-5833-559-3

Downloads

Keuzes in Kaart 2013-2017
Engels, Pdf, 9.1 MB

Lees meer over