29 juni 2015

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo. Twee onderzoeksvragen stonden centraal. Er is onderzocht 1) hoe het taalniveau van eerstejaars mbo-studenten zich in een schooljaar tijd ontwikkelt en 2) wat de effecten zijn van extra taallessen op de taalprestaties van mbo-studenten.
No title

Het onderzoek laat zien dat het taalniveau zich in een jaar tijd nauwelijks ontwikkelt en dat er geen effecten zijn gevonden van de extra taallessen. Een kanttekening bij deze bevindingen is op zijn plaats. Het feit dat er geen effecten zijn gevonden, suggereert dat de extra taallessen niet zijn aangeslagen bij de mbo-studenten. Echter, ook andere factoren kunnen een rol hebben gespeeld, hoewel niet valt te ontleden in welke mate. De lage motivatie onder mbo-studenten voor het vak Nederlands, en het ontbrekend belang van de lees- en schrijftoetsen voor de studievoortgang lijken belangrijke factoren te zijn. Daarnaast kan het aantal gegeven interventielessen te laag zijn geweest om effecten te sorteren en heeft mogelijk de bevoegdheid van de docenten een rol gespeeld. Ongeveer een derde van de docenten had geen directe eerste-, of tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Nederlands. Verder is uit dit onderzoek gebleken dat experimenteel onderzoek doen in het mbo (en in het onderwijs in het algemeen) complex is.

Downloads

Mbo taalexperiment
Engels, Pdf, 2.6 MB

Auteurs

Sander Gerritsen
Roos Scharten
Andrea Netten (Expertisecentrum Nederlands)

Lees meer over