11 oktober 2007

Prikkels en regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Dankzij maatstafconcurrentie hebben gemeenten de financiële prikkels om werkloosheid te verminderen, maar het is onwaarschijnlijk dat ze zullen gaan samenwerken om zo de voordelen van schaalvergroting van de regionale arbeidsmarkt te krijgen.

Aan de andere kant heeft een regionale arbeidsmarktbemiddelaar zoals het CWI in Nederland, een grotere kans vraag en aanbod bij elkaar te brengen maar mist het de prikkels om optimale bemiddelingspogingen aan te wenden.

Dit memorandum presenteert een speltheoretisch model dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale samenwerking en prikkels voor de arbeidsbemiddeling voor werklozen in Nederland. Het model is geijkt met gegevens over vacatures en CWI-klanten om een indruk te krijgen of het optimaal is publieke arbeidsbemiddeling te hebben in de context van dit model.

Tenslotte worden verschillende institutionele kaders, zoals geprivatiseerde arbeidsbemiddeling en een prestatiecontract voor het arbeidsbureau, beschouwd.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Arjen de Vetten