14 december 2010

SAFFIER II: 1 model voor de Nederlandse economie, in 2 hoedanigheden, voor 3 toepassingen

Deze publicatie beschrijft de werking van SAFFIER II (de vernieuwde versie van SAFFIER), het macro-econometrische model dat het CPB sinds mei 2010 gebruikt.

Het CPB gebruikt SAFFIER II voor kortetermijnramingen, zoals CEP en MEV, en voor middellangetermijnanalyses, zoals de doorrekening van het regeerakkoord.

Er is een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Vergeleken met SAFFIER zijn alle gedragsvergelijkingen herschat en is een aantal vernieuwingen aangebracht, onder meer bij de productiefunctie en bij de verklaring van de uitvoer, de particuliere consumptie en de lonen.

De publicatie beschrijft SAFFIER II en illustreert de werking van het model aan de hand van veertien spoorboekjes.

Achtergronddocumenten

Contactpersonen

Johan Verbruggen
Edwin van de Haar

Auteurs