10 augustus 2016

Startnotitie Keuzes in Kaart 2018-2021: de budgettaire effecten

Deze CPB Notitie geeft naar aanleiding van concrete vragen van enkele politieke partijen informatie over enkele specifieke onderwerpen voor de komende doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB. Daarmee beoogt het CPB zo transparant mogelijk te zijn over de wijze van doorrekening en presentatie.

In het najaar verschijnt een aanvullende notitie over andere aspecten van de doorrekening.

Zoals al aangegeven naar aanleiding van de evaluatie van Keuzes in Kaart 2013-2017  zullen in de doorrekening alleen maatregelen worden meegenomen en gerapporteerd met een ex-ante budgettair effect van ten minste 100 mln euro. 

Het CPB zal in de doorrekening veronderstellen dat de maatregelen in de verkiezingsprogramma’s geleidelijk tijdens de kabinetsperiode zullen worden ingevoerd vanaf het moment dat dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor sommige maatregelen zal dit dus niet in het eerste jaar van de kabinetsperiode zijn. Voor beperktere maatregelen of maatregelen waarvan een geleidelijke ingroei niet voor de hand ligt, zal het CPB invoering op het eerst mogelijke moment veronderstellen. 

Auteurs

Johannes Hers
Wim Suyker

Lees meer over