Kopafbeelding publicaties CPB

Verzoek cumulatieve koopkracht (apb)

CPB Notitie, 22 september 2016

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het CPB de cumulatieve koopkrachtontwikkeling voor specifieke groepen over de jaren 2014 tot 2017 berekend.

De tabel bevat de actuele raming van de mediane cumulatieve koopkrachtontwikkeling (in procenten) voor 2014-2017 naar inkomenshoogte en naar inkomensbron. Zoals te doen gebruikelijk wordt hierbij uitgegaan van de statische koopkrachtdefinitie.

Deel deze pagina