31 maart 2015

Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen

Rapport Zorgkeuzes in Kaart gepresenteerd

Persbericht
Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd. De nadruk ligt op de budgettaire effecten.
No title

Tien politieke partijen hebben aan het rapport bijgedragen door potentiële maatregelen aan te dragen, maar alle maatregelen worden geanonimiseerd gepresenteerd.

De interdepartementale technische werkgroep ZiK is in het voorjaar  van 2014 ingesteld door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Financiën. Naast deze departementen en het CPB namen ook ambtenaren van de departementen van Economische Zaken en Algemene Zaken deel aan de werkgroep, en werden andere experts geraadpleegd. De  technische werkgroep rapporteert geheel zelfstandig en op eigen titel. De ministers hebben geen enkele bemoeienis gehad. 

Politieke partijen kunnen voorstellen uit het rapport benutten voor een volgende doorrekening door het CPB. De werkgroep velt vanzelfsprekend geen oordeel over de voorstellen als zodanig. Dat is aan de politiek.

Lees ook:

In totaal hebben tien politieke partijen (50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP en VVD) beleidsopties aangedragen. In het verlengde daarvan is een aantal technische varianten in beeld gebracht, wat uiteindelijk heeft geleid tot ruim honderd beleidsopties voor de zorg. De beleidsopties hebben geen betrekking op de huidige kabinetsperiode, maar nemen een volgende kabinetsperiode als startpunt. Elke maatregel is geanalyseerd met als uitgangspunt dat er een parlementaire meerderheid voor is. De rapportage is bedoeld voor politieke partijen. De analyse en aanbevelingen voor verder onderzoek worden zonder nadere standpuntbepaling van het kabinet aan u voorgelegd.

Bijlagen:
Als bijlage-bestand is CPB Boek 14 (Analyse) plus CPB Boek 15 (Technische uitwerking) gecombineerd opgenomen, waarbij in Hoofdstuk 7 vanuit een korte beschrijving van een beleidsoptie direct doorgeklikt kan worden naar de 'Technische uitwerking' van deze beleidsoptie.

31 maart 2015
'Zorgkeuzes in Kaart' is het resultaat van het aanbod aan politieke partijen om hun opties voor beleidsmaatregelen voor de zorg in een vroegtijdig stadium, buiten de verkiezingsperiode om, geanonimiseerd uit te werken. In dit CPB Boek 15 wordt de technische uitwerking van de beleidsopties gepresenteerd.
No title

In totaal hebben tien politieke partijen (50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP en VVD) beleidsopties aangedragen. In het verlengde daarvan is een aantal technische varianten in beeld gebracht, wat uiteindelijk heeft geleid tot ruim honderd beleidsopties voor de zorg. De beleidsopties hebben geen betrekking op de huidige kabinetsperiode, maar nemen een volgende kabinetsperiode als startpunt. Elke maatregel is geanalyseerd met als uitgangspunt dat er een parlementaire meerderheid voor is. De rapportage is bedoeld voor politieke partijen. De analyse en aanbevelingen voor verder onderzoek worden zonder nadere standpuntbepaling van het kabinet aan u voorgelegd.

Auteurs

Technische Werkgroep Zorgkeuzes in Kaart

Auteurs

Technische Werkgroep Zorgkeuzes in Kaart

Lees meer over