Publicaties


17 mei 2024

Industriebeleid VS is geen voorbeeld voor EU

Eurosclerose, heette het in de jaren 70 en 80. De economische dynamiek in Europa bleef achter in vergelijking met de Verenigde Staten en de opkomende Aziatische economieën, door een combinatie van een te grote overheid, overgereguleerde productmarkten en een starre arbeidsmarkt. Lees hier het maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad van CPB-directeur Pieter Hasekamp.

portretfoto Pieter Hasekamp
14 mei 2024

De voorspellende waarde van toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor de eindtoets

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van basisscholen voorspellen de uitslag van de eindtoets groep acht relatief goed. Met name de toets in groep zeven biedt een sterke indicatie van de mogelijke eindtoetsscore.

Kinderen in de klas
7 mei 2024

Kiezen of delen

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen, van klimaatverandering tot bevolkingsgroei, van omgaan met technologische ontwikkelingen tot toenemende ongelijkheid. Strategische keuzes zijn nodig om daarmee om te gaan.

Portretfoto Jan-Maarten van Sonsbeek
2 mei 2024

De lijst der lijsten

Ranglijsten maken mensen op allerlei terreinen. Economen doen dit ook op het gebied van arbeidsproductiviteit: de NPB gaat in het jaarrapport in op de verschillen tussen sectoren in landen.

Portretfoto Debby Lanser
2 mei 2024

Nationale productiviteitsmonitor 2023

In de Nederlandse marktsector keerde de groei van de arbeidsproductiviteit in 2022 terug naar een normaal niveau van 1,0%. De groeivoet van de productiviteit van alle inputs samen (de totale factorproductiviteit) bleef hoog op 2,2%.

Man op fiets
26 april 2024

Budgettaire analyse Voorjaarsnota 2024

De Voorjaarsnota 2024 brengt slechts beperkte veranderingen aan in het EMU-saldo in vergelijking met het CEP. Bij ongewijzigd beleid loopt het overheidstekort in 2028 op tot 3,2% bbp, boven de Europese norm van 3%. In het CEP kwam het tekort uit op 3,3% bbp.

Binnenhof
25 april 2024

Ongelijke treden

Het pand waar het CPB gevestigd is, heeft een monumentale trap. Deze was vroeger alleen toegankelijk voor ministers en mensen uit hogere managementkringen. In deze column dient de trap als metafoor voor ongelijkheid.

Portretfoto Petra Messelink
25 april 2024

Europese importheffing op CO2 effectief tegen weglek

Vanaf 2026 introduceert de EU geleidelijk een CO2-importheffing aan de buitengrens (CBAM), om verplaatsing van CO2-uitstoot naar buiten de EU tegen te gaan. CBAM vermindert deze CO2-weglek met ongeveer een derde.

Smelterij
19 april 2024

Gedoe tussen generaties helpt ons niet vooruit

Elke generatie heeft volop reden tot klagen. Babyboomers hadden dienstplicht en konden weinig met vakantie, jongeren van nu – ook die met een baan – vinden geen huis. Maar generaties tegenover elkaar plaatsen, helpt niet bij het vinden van oplossingen.

Portretfoto Pieter Hasekamp
18 april 2024

Op zoek naar de oorzaken van de inflatie in Nederland

De toename van inflatie na de corona- en energiecrisis wakkerde het debat aan over de oorzaken ervan. Naast een statische aanpak, volgen we een dynamische aanpak.

Kopje koffie