Publicaties


19 april 2024

Gedoe tussen generaties helpt ons niet vooruit

Elke generatie heeft volop reden tot klagen. Babyboomers hadden dienstplicht en konden weinig met vakantie, jongeren van nu – ook die met een baan – vinden geen huis. Maar generaties tegenover elkaar plaatsen, helpt niet bij het vinden van oplossingen.

Portretfoto Pieter Hasekamp
18 april 2024

Op zoek naar de oorzaken van de inflatie in Nederland

De toename van inflatie na de corona- en energiecrisis wakkerde het debat aan over de oorzaken ervan. Naast een statische aanpak, volgen we een dynamische aanpak.

Kopje koffie
11 april 2024

Studeren voor de lol of voor de poen

Kies je een studie die je leuk vindt of een studie die je later een goede baan oplevert? Veel scholieren zullen binnenkort definitief de knoop doorhakken.

Portretfoto Mariëlle Non
9 april 2024

Economische dynamiek en migratie

Migratie wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag naar arbeid. Dit betekent dat, naast direct migratiebeleid, ook economisch beleid dat de arbeidsvraag beïnvloedt een aanzienlijke invloed kan hebben op migratie van en naar Nederland.

Fabriekswerker 740
4 april 2024

Keynote speech 125 jaar CBS: Het belang van data

Op donderdag 4 april 2024 was CPB-directeur Pieter Hasekamp gastspreker bij het jubileumfeest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ter ere van de 125ste verjaardag van de organisatie.

Speech Pieter Hasekamp voor 125 jaar CBS
4 april 2024

Aandeel van de dienstensector rijst de pan uit!

Welke economische activiteiten zijn en blijven essentieel voor ons land? Moet Nederland de komende decennia meer focussen op activiteiten die efficiënter omgaan met arbeid, ruimtegebruik en grondstoffen?

Portretfoto Eugene Verkade
4 april 2024

Prijsontwikkeling van consumptie: verschillen tussen huishoudens

De mate waarin huishoudens worden geraakt door prijsveranderingen van goederen en diensten varieert sterker binnen inkomensgroepen dan tussen inkomensgroepen. Dat maakt gericht koopkrachtbeleid bij prijsschokken lastig vorm te geven.

Vrouw in supermarkt
28 maart 2024

De weersvoorspelling van het CPB

Nederlanders praten graag over het weer, en volgen weersvoorspellingen op de voet. Maar hoe verschilt een weersvoorspelling van het maken van een economische raming?

Portretfoto Loes Verstegen
28 maart 2024

Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe?

Overheden die optreden als directe financier van private projecten kunnen zich het beste richten op projecten met grote maatschappelijke baten en op kleine en/of jonge bedrijven. Dit vergroot de kans dat overheidsgeld zo doeltreffend mogelijk wordt ingezet.

Laboratorium
26 maart 2024

Effecten eerste schooljaar arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs

De arbeidsmarkttoelage voor ‘achterstandsscholen’ heeft in 2021/2022, het eerste jaar na de invoering, geen groot effect gehad op de instroom, uitstroom en het behoud van leraren op deze scholen.

Docent voor de klas