Publicaties


6 augustus 2012

De economie van het voorkomen van overstromingen

Keynote lezing door Free Huizinga op een symposium in Houston over water veiligheid.