Publicaties

30 juli 2007

Scenario's van klimaatbeleid na 2012

Vier scenario's schetsen in dit rapport verschillende toekomstbeelden op het terrein van klimaatbeleid.