Publicaties

10 februari 2012

Decompositie van de zorguitgaven, 1972-2010

In dit CPB Achtergronddocument duiden we de ontwikkeling van de zorguitgaven tussen 1972 en 2010 aan de hand van een decompositie-analyse.

29 november 2011

Omgevingsscenario’s voor gezondheid en zorg

CPB Achtergronddocument behorend bij: CPB Policy Brief 2011/11 'Trends in gezondheid en zorg'.

8 april 2011

De consumptievergelijking in SAFFIER II

In dit achtergronddocument, behorend bij SAFFIER II (zie CPB Document 217), wordt het onderzoek naar de consumptiefunctie beschreven.