Publicaties

6 maart 2002

Hoe beïnvloedt marketing het voorschrijfgedrag van artsen?

Deze studie is erop gericht de effecten van marketing voor het voorschrijven van medicijnen op het voorschrijfgedrag door artsen te indentificeren en te meten.