Publicaties

3 december 2014

Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen.

16 april 2014

Werken in goede gezondheid

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid, concluderen de auteurs.