Publicaties

13 december 2011

Decemberraming 2011: economische vooruitzichten 2012

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie hangen sterk af van het verdere verloop van de Europese schuldencrisis.

27 juni 2011

Potentiële groei en evenwichtswerkloosheid

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft het model van de Nederlandse economie dat wordt gebruikt om een inschatting te maken van de structurele of potentiële groei van de productie op de middellange termijn.

26 april 2011

Productiefunctie en factorvraagrelaties in SAFFIER II

Dit CPB Achtergronddocument geeft informatie bij de modellering van de productiefunctie en de factorvraagrelaties van de marktsector in SAFFIER II (zie CPB Document 217).

28 januari 2011

Presentatie "Beleidsanalyses met SAFFIER, voor de middellange termijn"

Dit is de presentatie die door Bert Smid gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomst 'Modellen en Voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'.