Publicaties

16 november 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Dit memorandum omschrijft aan de hand van voorbeelden wat een project is en wat een bijpassend nulalternatief is.

7 januari 2009

Van optimale naar praktische richtlijnen voor de veiligheid in door dijken omsloten gebieden

Dit memorandum laat zien wat de implicaties zijn van de optimale oplossing in het geval er verschillen zijn in kosten en opbrengsten tussen gebieden die door dijken zijn omsloten.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).

7 januari 2008

From optimal to practical safety standards for dike-ring areas

After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic decision problem conce