Publicaties

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).

7 januari 2008

From optimal to practical safety standards for dike-ring areas

After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic decision problem conce