Publicaties

20 september 2010

Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten

VROM vraagt het CPB een evaluatie op te stellen aan de hand van ervaringen met beoordelingen van (KBA's van) Nota Ruimteprojecten.