Publicaties

13 december 2011

Decemberraming 2011: economische vooruitzichten 2012

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie hangen sterk af van het verdere verloop van de Europese schuldencrisis.

6 december 2011

Groene groei: een wenkend perspectief?

In deze CPB Policy Brief wordt betoogd dat het ideaal van ‘groene groei’ voorlopig nog ver verwijderd is. Een ‘groenere’ groei lijkt het maximaal haalbare.

21 juni 2011

Juniraming 2011: economische vooruitzichten 2011 en 2012

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 2%, voor 2012 wordt een bbp-toename van 1¾% voorzien.

10 mei 2011

Een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht

Meer bevoegdheden voor toezichthouders betekent niet dat deze ook tijdig worden ingezet. Toezichthouders hebben namelijk prikkels om te laat en te slap in te grijpen als banken in de problemen dreigen te raken: zij vertonen uitstelgedrag.

2 maart 2011

Vernieuwing van toezicht op telecommunicatie en media

Is concurrentie in de markt voor vaste telefonie en breedbandig internet voldoende effectief zodat de markt zonder regulering op eigen benen kan staan?

2 februari 2011

Nieuw pensioencontract onvermijdelijk

Herziening van het pensioencontract is noodzakelijk.