Publicaties

25 november 2014

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

De Monitor Duurzaam Nederland 2014 is op verzoek van het kabinet geschreven door het CBS, het CPB, het PBL en het SCP.

10 oktober 2013

Welvaart en Leefomgeving – Horizonscan

PBL verkent samen met CPB internationale en nationale trends welvaart en leefomgeving.