Publicaties


22 oktober 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.