Publicaties


22 oktober 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

29 september 2015

Advies Technische Werkgroep methodiek MLT-Zorg

De Technische werkgroep 'Zorgkeuzes in Kaart' heeft het CPB geadviseerd over de methode voor het opstellen van een nieuw basispad ten behoeve van de komende middellangetermijnraming voor de collectieve zorguitgaven.