Publicaties

14 juni 2013

KBA Structuurvisie 6000 MW Windenergie op land, achtergrondinformatie

Op verzoek van de ministeries van EZ en I&M heeft het CPB een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW Windenergie op land.

6 augustus 2012

De economie van het voorkomen van overstromingen

Keynote lezing door Free Huizinga op een symposium in Houston over water veiligheid.