Publicaties


18 januari 2024

Economisch advies voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook komende jaren zijn er veel grote beleidsuitdagingen op het terrein van justitie en veiligheid. Kan het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse helpen om goede beleidskeuzes te maken?

Portretfoto Frits Bos
23 november 2023

Het economisch belang van onze grondwet

De grondwet is deze maand 175 jaar geworden. Wat heeft dit heugelijke feit met het CPB te maken? En waarom is de grondwet ook voor de Nederlandse overheidsfinanciën en brede welvaart heel belangrijk? CPB'er Frits Bos komt in zijn column met antwoorden op deze vragen.

portretfoto Frits Bos