Publicaties


27 juni 2024

Hoe duur is de vis?

De nieuwe haring is er weer! Het eerste vaatje is een voor een megabedrag weggegaan. CPB'er Frits Bos laat in zijn column ondermeer zien hoe de economie van de haringvangst zich in de loop der eeuwen ontwikkeld heeft.

portretfoto frits bos
18 januari 2024

Economisch advies voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook komende jaren zijn er veel grote beleidsuitdagingen op het terrein van justitie en veiligheid. Kan het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse helpen om goede beleidskeuzes te maken?

Portretfoto Frits Bos