Publicaties

10 december 2008

Rapport AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel; najaar 2008.

De financiële crisis grijpt steeds verder om zich heen en wordt ook voelbaar in de reële sector. Voorspellen is altijd 'werk in uitvoering', maar op dit moment zijn de onzekerheden wel heel groot.

16 september 2008

De wereldhandel en grondstoffenprijzen in 2008-2009

In dit achtergrondmemorandum bij de Macro Economische Verkenningen 2009 wordt nader ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen en de wereldhandel.

3 april 2008

De wereldhandel in 2007-2009

Dit is het achtergrondmemorandum bij het Centraal Economisch Plan 2008 waarin nader wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten en de wereldhandel.

20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

Dit memorandum verschaft informatie over de schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied.

16 november 2006

Verslag van de AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel - Najaar 2006

De BBP-groei in de wereld lag de afgelopen vier jaar steeds boven 4½% en de verwachting is dat dit ook in 2007 nog het geval zal zijn.

22 april 2005

Uitleg over de CPB-tijdreeksen van de wereldhandel

Dit memorandum geeft gedetailleerde informatie over de CPB-tijdreeksen met betrekking tot de wereldhandel en vergelijkt de reeksen met die van internationale organisaties.

9 april 2001

Aanbodzijde economie Verenigde Staten en EU, 1970-2006

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en beschrijft de productiefunctie-methode, die gebruikt is voor de berekening van de groei van de potentiële productie.